Eftersom jag alltid tecknat och behärskar de flesta tekniker som tusch, akvarell, spritpennor, guach m m,
var det naturligt att jag illustrerade det som behövdes åt alla de uppdragsgivare som jag jobbade med.
Här är ett litet axplock av vad jag gjort under alla år som grafisk formgivare och illustratör.

Art Director Hans Thorsson
Postadress: Hästebäcksvägen 23 A, 427 40 Billdal
Telefon: 070 731 27 53, E-post: hans.thorsson@adht.se