Grafiska symboler och logotyper har nog varit min starkaste sida som grafisk formgivare.
Jag vet inte hur många grafiska profiler jag tagit fram genom åren. Man kan ju inte visa
allt, så här har jag tagit med det jag gjort de senaste åren.

Art Director Hans Thorsson
Postadress: Hästebäcksvägen 23 A, 427 40 Billdal
Telefon: 070 731 27 53, E-post: hans.thorsson@adht.se